Din punct de vedere istoric tinerii s-au confruntat cu excluziunea economică ÅŸi socială, iar recenta criză economică a determinat un ÅŸomaj ridicat care s-a manifestat preponderent la generaÅ£ia tânără. La nivelul Uniunii Europene, s-a constatat o scădere semnificativă a ratelor de ocupare ÅŸi de activitate în rândul tinerilor. Dacă în anul 2012 ponderea ocupării tinerilor cu vârsta între 15 ÅŸi 29 ani era de 57%, în 2013 acest grad de ocupare a scăzut cu 8% (conform Eurostat). În România situaÅ£ia este sub media Europeană - în 2012 procentul de ocupare se situa la valoarea de 46,7% , iar în 2013 ajunsese la 39,3%. Acest lucru se datorează în principal crizei economice, dar ÅŸi unor factori specifici fiecărei ţări - oportunităţi limitate de angajare pentru tineri, slabă legătură între ÅŸcoală ÅŸi piaÅ£a muncii, slabă implicare a ÅŸcolii în pregătirea practică a tinerilor, etc. Abandonul ÅŸcolar timpuriu este o altă cauză care conduce la o rată redusă a inserÅ£iei tinerilor pe piaÅ£a muncii. Tinerii care reuÅŸesc să se integreze pe piaÅ£a muncii, devin în cea mai mare parte, angajaÅ£i care execută sarcinile de lucru, fără iniÅ£iative, fără a oferi idei inovatoare, fără implicare în societate, în comunitate.
Tinerii simt frica zilei de mâine, simt frustrarea, nu găsesc căi de comunicare, aderă la diverse miÅŸcări extremiste. 
Aceste fapte ne-au condus la ideea acestui proiect. Tinerii nu sunt pregătiÅ£i să devină lideri în comunităţile în care trăiesc, lucrează, în care îÅŸi desfăşoară activitatea. 

Obiectivele principale: 

1. creÅŸterea nivelului de cunoÅŸtinÅ£e despre leadership 
2. creÅŸterea competenÅ£elor cheie legate de comunicare într-o limbă străină 
3. creÅŸterea stimei de sine ÅŸi a dezvoltării personale 

Rezultate asteptate: 

Pe termen scurt:
1. asupra grupului Å£intă - creÅŸterea numărului de persoane tinere implicate în activităţi de leadership , 
2. asupra comunităţii - creÅŸterea vizibilităţii tinerilor în comunitate, a proiectelor ÅŸi ideilor promovate de către tineri. 
Pe termen lung:
1. asupra grupului Å£intă - participanÅ£ii vor avea mai multe idei proactive ÅŸi inovatoare ÅŸi vor deveni lideri în comunitate.
2. asupra comunităţii - tinerii vor crea intervenţii durabile care vor utiliza mai puţine resurse şi vor crea o bună schimbare socială.

Participare: In cadrul acestui proiect vor participa 42 tineri, din care 35 tineri cu oportunităţi reduse (din medii cu probleme economice, sociale, familiale, etnice, etc) ce au vârsta cuprinsă între 18 ÅŸi 30 de ani ce provin din România, Turcia, Spania, Lituania, Bulgaria, Cehia si Austria pe o perioadă de 10 zile.

Parteneri: Turcia - SHAFT(Selim Halki Azeri Folklor Toplulugu), Spania - UCAM (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO), Lituania - Asociacija "Apkabink Europa", Bulgaria - WalkTogetheWalk Together, Cehia - Evropske centrum mladeze Breclav/European Youth Centre Breclav z.s si Austria - Straßenkunst - Verein für innovative Jugendarbeit

Stadiul proiectului: Finalizat

Perioada desfasurarii: 22-31 august 2016

Bugen total alocat: 22884 Euro