Din punct de vedere istoric tinerii s-au confruntat cu excluziunea economica si sociala, iar recenta criza economica a determinat un somaj ridicat care s-a manifestat preponderent la generatia tânara. La nivelul Uniunii Europene, s-a constatat o scadere semnificativa a ratelor de ocupare si de activitate în rândul tinerilor. Daca în anul 2012 ponderea ocuparii tinerilor cu vârsta între 15 si 29 ani era de 57%, în 2013 acest grad de ocupare a scazut cu 8% (conform Eurostat). În România situatia este sub media Europeana - în 2012 procentul de ocupare se situa la valoarea de 46,7% , iar în 2013 ajunsese la 39,3%. Acest lucru se datoreaza în principal crizei economice, dar si unor factori specifici fiecarei tari - oportunitati limitate de angajare pentru tineri, slaba legatura între scoala si piata muncii, slaba implicare a scolii în pregatirea practica a tinerilor, etc. Abandonul scolar timpuriu este o alta cauza care conduce la o rata redusa a insertiei tinerilor pe piata muncii. Tinerii care reusesc sa se integreze pe piata muncii, devin în cea mai mare parte, angajati care executa sarcinile de lucru, fara initiative, fara a oferi idei inovatoare, fara implicare în societate, în comunitate.
Tinerii simt frica zilei de mâine, simt frustrarea, nu gasesc cai de comunicare, adera la diverse miscsri extremiste. 
Aceste fapte ne-au condus la ideea acestui proiect. Tinerii nu sunt pregatiti sa devina lideri în comunitatile în care traiesc, lucreaza, în care îsi desfasoara activitatea. 

Obiectivele principale: 

1. cresterea nivelului de cunostinte despre leadership 
2. cresterea competentelor cheie legate de comunicare într-o limba straina 
3. cresterea stimei de sine si a dezvoltarii personale 

Rezultate asteptate: 

Pe termen scurt:
1. asupra grupului tinta - cresterea numarului de persoane tinere implicate în activitati de leadership , 
2. asupra comunitatii - cresterea vizibilitatii tinerilor în comunitate, a proiectelor si ideilor promovate de catre tineri. 
Pe termen lung:
1. asupra grupului tinta - participantii vor avea mai multe idei proactive si inovatoare si vor deveni lideri în comunitate.
2. asupra comunitatii - tinerii vor crea interventii durabile care vor utiliza mai putine resurse si vor crea o buna schimbare sociala.

Participare: In cadrul acestui proiect vor participa 42 tineri, din care 35 tineri cu oportunitati reduse (din medii cu probleme economice, sociale, familiale, etnice, etc) ce au vârsta cuprinsa între 18 si 30 de ani ce provin din România, Turcia, Spania, Lituania, Bulgaria, Cehia si Austria pe o perioada de 10 zile.

Parteneri: Turcia - SHAFT(Selim Halki Azeri Folklor Toplulugu), Spania - UCAM (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO), Lituania - Asociacija "Apkabink Europa", Bulgaria - WalkTogetheWalk Together, Cehia - Evropske centrum mladeze Breclav/European Youth Centre Breclav z.s si Austria - Straßenkunst - Verein für innovative Jugendarbeit

Stadiul proiectului: Finalizat

Perioada desfasurarii: 22-31 august 2016

Bugen total alocat: 22884 Euro