În anul 2011 Guvernul României comandă un studiu legat de implicarea tinerilor în economie, din care reiese că doar 1 din 100 de tineri îÅŸi deschide propria afacere. La nivelul anului 2013 doar 23% dintre tinerii cu vârsta între 18 ÅŸi 24 de ani au un loc de muncă, rata ÅŸomajului în rândul acestora este în continuă creÅŸtere.
România se încadrează în tendinÅ£a din Europa de est, unde situaÅ£ia este la fel de îngrijorătoare - 1 din 35 de tineri îÅŸi deschide propria afacere, iar rata ÅŸomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 18 ÅŸi 24 ani atinge 22,5%.
Aceste probleme au cauze variate, începând de la lipsa competenÅ£elor necesare găsirii unui loc de muncă, a neîncrederii în forÅ£ele proprii, până la lipsa resurselor financiare pentru a-ÅŸi deschide propria afacere. 

Obiectivele principale: 

1. Redarea încrederii în forÈ›ele proprii È™i dezvoltarea personală  a 24 de tineri È™omeri, cu vârste cuprinse între 18 È™i 24 ani, 
2. Dezvoltarea competenÈ›elor antreprenoriale bazate pe cunoaÅŸterea ÅŸi gestionarea optimă a resurselor disponibile în comunitate 
3. CreÅŸterea nivelului de cunoÅŸtinÅ£e legate de înfiinÅ£area unei firme - etape, costuri, facilităţi 

Rezultate asteptate: 

1. Asupra grupului ţintă - reducerea ratei şomajului şi diminuarea problemelor sociale;
2. Asupra comunităţii - reducerea cheltuielilor bugetare ÅŸi creÅŸterea veniturilor publice. 

Participare: In cadrul acestui proiect vor participa 24 de tineri ÅŸomeri, cu vârste cuprinse între 18 ÅŸi 24 de ani, proveniÅ£i din România, Turcia, Letonia, Slovacia, Polonia È™i Republica Cehă pe o perioadă de 10 zile.

Parteneri: Slovacia – Neformalna Skupina MVA, Spania – Asociacion Cultural Integra, Italia - Cult Europe, Letonia – Still Running, Turcia -  KGMGKD

Stadiul proiectului: finalizat

Perioada desfasurarii: 19-28 octombrie 2015

Buget total alocat: 15310 Euro