Membrii THOLUS pot fi persoane fizice care sunt de acord cu statutul asociatiei si înteleg ca prin propria activitate sa contribuie si sa sprijine realizarea scopului acesteia.

Asociatia THOLUS este compusa din:
a) . Membri fondatori
b) . Membri aderenti - sunt membrii cu drepturi depline, cu drept de vot deliberativ;
c) . Membri de onoare (fara drept de vot);
d) . Colaboratori voluntari;

Poate deveni membru al Asociatiei THOLUS orice persoana care depune o adeziune scrisa în acest sens (click pentru download). Calitatea de membru se dobândeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director.
Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita în domeniile de interes ale Asociatiei.
 

Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) . sa participe la actiunile organizate de Asociatie, sa faca propuneri în Adunarea Generala a acesteia si sa aleaga sau sa fie alesi în organele de conducere ale Asociatiei;
b) . sa participe la dezbateri, la întocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi;
c) . sa-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si la documentele supuse dezbaterii;
d) . sa solicite motivat, includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunarii Generale :
e) . sa-si exprime vointa prin vot asupra problemelor supuse dezbaterii;
f) . sa aiba acces la toate informatiile ce privesc activitatea Asociatiei;
g) . sa participe si sa propuna si alte actiuni si activitati organizate de Asociatie;
h) . sa atace în justitie hotarârile Adunarii Generale care încalca prevederile legale sau ale prezentului statut si sa beneficieze de anumite servicii de specialitate.
i) . sa beneficieze de bunurile asociatiei în egala masura;
j). sa anunte orice situatie (pe plan personal) care ar putea pune în dificultate buna desfasurare a activitatii asociatiei.
k). sa aiba acces la bazele de date ale THOLUS
l).sa se retraga liber din asociatie

Membrii asociatiei au urmatoarele îndatoriri:

a) , sa respecte prevederile Statutului si hotarârile Adunarii Generale;
b) . sa participe la lucrarile Adunarii Generale;
c) . sa activeze pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei
d) . sa achite cotizatia stabilita de Adunarea Generala;
e) . sa-si aduca contributia, prin mijloace licite, la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
e) . sa nu aduca prejudicii de ordin moral si material Asociatiei sau membrilor, si daca totusi s-au produs sa le repare;
f) . sa contribuie la baza de date a asociatiei;
g) . sa notifice orice modificari privind datele personale;
h) . sa faca propuneri în Adunarea Generala;
i) . sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere